Harga: RM800 – RM2,000.
(Harga bergantung kepada spesifikasi kerusi roda).

Hubungi:

Telefon: +6012440 6055 (Puan Ilya).
Address: BioApps Sdn Bhd, Level G, Menara Selatan, Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM), Kuala Lumpur.

TAMAT.