Dr. Victor A. Pogadaev ialah sejarawan, penyusun kamus, dan penterjemah. Pada tahun 2001-2016, berkhidmat di Universiti Malaya. Kini pensyarah di Akademi Diplomasi dan Institut Hubungan Antarabangsa, Kementerian Luar Negara Rusia, Timbalan Presiden Persatuan Nusantara (2016), ahli Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (2014), dan ahli Majlis Antarabangsa Jurnal Antarabangsa Pemikiran Islam (2020, Malaysia). Aktif berkecimpung dalam bidang penterjemahan sastera Melayu dan Indonesia ke dalam bahasa Rusia dan sebaliknya. Pemenang Sumbangsih “Prima Komexindo”; (1988) dan Hadiah serta Gelar Tokoh Nusantara Melayu Raya (NUMERA, 2013). Pada tahun 2014, dianugerahkan dengan Warkah Penghargaan kerajaan Persekutuan Rusia atas prestasi dalam mempopularkan bahasa Rusia di luar negara.

BUKU UNTUK DIJUAL

Bakhytzhan Kanapyanov. Kelip-kelip. Kuala Lumpur: eSastera Enterprise, 2021. (Terjemahan ke bahasa Melayu oleh Dr. Victor Pogadaev). Klik SINI.

TAMAT.