Hasimah Harun. Rumput Dan Angin. Kuala Lumpur: eSastera Enterprise, 2011.

TANAT.