A0KESELURUHAN PRODUK
A1PENERBITAN (PUBLIKASI)
A2PERKILANGAN (MANUFAKTURAN)
A3HARTA TANAH (PROPERTI)

TAMAT.