C1PERSONALITI
C2PERTUBUHAN (ORGANISASI)
C3SYARIKAT (KOMPENI)

TAMAT.