Irwan Abu Bakar (Penyelenggara). Kapcai – Antologi Cerpen Gaksa Volum 3. Kuala Lumpur: eSastera Enterprise, 2022.

Kata Pengantar: Muhammad Rois Rinaldi, Banten, Indonesia.

Harga: RM30, termasuk kos PosLaju.

KANDUNGAN

23 buah cerpen yang digarap 19 orang penulis dari Indonesia dan Malaysia. Para pengkarya adalah dari latar belakang sosial yang berlainan, menyebabkan cerpen-cerpen di dalam buku ini adalah berbeza bentuknya antara satu dengan lain, masing-masing terfokus kepada kisah sosial di lokasi dan berkenaan dengan profesi masing-masing penulis. Maka pelbagi kisah masyarakat yang unik dan menarik ditemui dalam cerpen-cerpen yang berkenaan.

PENULIS: Abdullah Awang. Audi Freya. CT Nurza. Cunong Nunuk Suraya. Dimas Indiana Senja. Fudzail. Ibnu Din Assingkiri. Irwan Abu Bakar. Isbedy Stiawan ZS. Ismail Hashim. Moh. Ghufron Cholid. M.S. Rindu. Muhammad Lutfi. Paridah Ishak. Qurniaan Jiwa. Sriwati binti Hj. Labot. Sujata Wee. Suzana Jumadil. Zahari Akil.

TAMAT.